Friday, November 30, 2012

Konstituerende møte

Tirsdag, tjuesyvende november 2012 (2012-11-27) var det «studentdemokratisk dag». Dette er en noe uregelmessig dag0. Det sittende Studenttinget markerte dagen med en stand på Stripa hvor man kunne få gratis klementiner, pepperkaker og kaffe1. «Konstituerende møte», som er sikkert er noe mindre interessant for folk flest, ble også avholdt denne dagen.

Konstituerende møte var spennende, ikke bare fordi det er første gangen jeg kan huske å ha sett ordet «konstituerende» bli brukt, men også fordi det foregår i Rådssalen i Hovedbygget. Dette rommet befinner seg i andre etasje i Hovedbygget, rett ovenfor hovedinngangen, og er – så vidt jeg vet – det eneste rommet på Gløshaugen hvor man kan skue 272 portrettmalerier av det jeg antok3 var personer som har vært rektor ved NTH4 eller NTNU5. Hvis portretter av norske Konger er mer din greie vil nok Studentrådssalen6 falle mer i smak. Lysekronene i Rådssalen er forresten også «meget bitchin'», som noen sikkert ville sagt.


Men ja, tilbake til konstituerende møte. Som jeg har glemt å nevne er det altså den første tingen de nyinnvalgte representantene deltar på. Riktignok ble vi invitert på det siste møte til Studenttinget 2012, men da måtte vi sitte bakerst og ta til takke med å ikke få med oss så mye av det som foregikk. På konstituerende møte velges den nye ledelsen til Studenttinget av de nye representantene, noe som er en forholdsvis seriøs affære som krever av de involverte at de vet hva som foregår. Det er sikkert derfor det er det første et nyinnvalgt Studentting gjør.

Ledelsen i Studenttinget består av tre stillinger: Leder (leder), Organisatorisk Nestleder (OrgNest) og Fag- og Forskningspolitisk Nestleder (FaFoNest). I tillegg til å være lønnede helttidsstillinger følger det et kontor med hver av disse stillingene. Disse kontorene befinner seg på Studenttinget sitt kontor7, og det er visstnok lov å ta en tur innom for å hilse eller prate eller hva-nå-enn. Visste du at alle studenter ved NTNU kan stille til disse stillingene? Det tror jeg veldig få som ikke har vært på konstituerende møte vet, og det drar man jo ikke på hvis man ikke har blitt valgt inn i Studenttinget8.

En etter en ble stillingene presentert av den sittende ledelsen. Disse var noe kortfattede, da det virket inneforstått at eventuelle kandidater og medlemmene av Studenttinget allerede visste hva det dreiet seg om. «Det er vanskelig å skrive ned hva det å være Studentting-leder innebærer på en A4-side», sa fungerende leder om leder-stillingen9. Så valgte vi en leder. Eller, først ble lederkandidatene stilt en del spørsmål – så valgte vi en leder. Deretter ble Organisatorisk Nestleder-stillingen presentert, og en ny person valgt til å innehave den stillingen for 2013. Deretter ble Fag og Forskningspolitisk Nestleder beskrevet som «den desidert viktigste rollen i Studenttinget», av sittende innehaver av rollen. Det ble også valgt en person til denne stillingen.

Det viser seg at Studenttingets ledelse ikke sitter i Studenttinget. Altså, Studenttinget består av 25 representanter fra de forskjellige fakultetene ved NTNU – Studenttingets ledelse kan ikke være blant disse 25 representantene. Forskjellen er at representantene har stemmerett mens ledelsen ikke har det. Da alle de tre nye medlemmene av ledelsen òg var faste representanter for sine fakultet, mistet de stemmeretten sin etter at de ble valgt inn. Stillingen som fast representant ble så gitt til hvem nå enn som var førstevara for det fakultetet. Men ingenting som blir vedtatt på et møte trer egentlig i kraft før møtet er over, så jeg tror de som ble valgt inn i ledelsen ummidelbart sa fra seg vervet som fast representant etter kunngjøringen av resultatene.

Til slutt stod Arbeidsutvalget for tur. Dette består av tre personer med tidsriktige stillingsbeskrivelser. I det siste har ansvarsområdene vært «internasjonalt arbeid», «læringsmiljø» og «likestilling og inkludering». Kun faste representanter i Studenttinget kan stille til Arbeidsutvalget10, som er 25 % stillinger, med «ca åtte timer arbeid i uken». Arbeidsmengden består for det meste av møter, kontortid og seminarer. Tror jeg.

Vi rundet av møtet ca tjue minutter inn i onsdagen. Jeg må innrømme at jeg ikke fikk så mye ut av det bortsett fra ni kopper kaffe og et noe større innblikk i den studentdemokratiske verden. Kanskje det ikke var så spennende allikevel? Ja, ja – det var hyggelig, spesielt da vi tok en runde rundt bordet og alle sa hva de spiste til jul.[0]: https://www.facebook.com/events/353597592146/
[1]: Det ble visstnok også delt ut is, men dette så jeg ingenting til selv.
[2]: Jeg telte.
[3]: En kvinne var avbildet på et av maleriene, men ingen kvinnelige navn dukker opp på listen over rektorer ved NTNU eller NTH. Så ja.
[4]: http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_tekniske_h%C3%B8gskole#NTHs_rektorer
[5]: http://no.wikipedia.org/wiki/NTNU#NTNUs_rektorer
[6]: Studentrådssalen er rom 245 i Sentralbygg 2.
[7]: Stripa, første etasje, rett overfor S1. Her finnes det også gratis kaffe.
[8]: Eventuelt så tilhører man en annen studentdemokratisk organisasjon som samarbeider med Studenttinget, eller så er man involvert i Studenttinget ved å f.eks. sitte i styret til NTNU.
[9]: Det ble sagt mer om lederstillinger, men jeg glemte å skrive det ned.
[10]: Varaer som «rykker opp» til fast representant i løpet av konstituerende møte fordi en fast representant fra samme fakultet blir valgt inn i ledelsen kan stille til Arbeidsutvalget.

1 comment: