Sunday, April 14, 2013

Din guide til styrevalget

Dette er på ingen måte ment som en utfyllende guide eller informasjonsskriv om kandidatene og deres meninger, men en kort og tilgjengelig oppsummering for de som gjerne ikke vil bruke så mye tid på å sette seg inn i valget men ikke har samvittighet til å stemme helt tilfeldig.

Årets styrevalg åpner klokken 09.00 på mandag 15. april og varer til klokken 16.00 på mandag 22. april. Senere vil en av de fire guttene og en av de to jentene som stiller bli annonsert som vinnere av valget. I dette tidsrommet kan alle studentene ved NTNU avgi sin stemme gjennom NTNUs valgweb, som er tilgjengelig gjennom styrevalg.no.

Under følger en liste over kandidatene, deres kampsaker0, en lenke til deres kandidatpresentasjon publisert på Studenttingets nettsider og en lenke til deres kampanjesider på facebook.

Thomas Sørlie Hansen
Kampsaker: Forelesning på nett, Nybygg på Dragvoll.
Kandidatpresentasjon, Kampanjeside.

Odd Magnus Trondrud
Kampsaker: Utdanningskvalitet, Eksamenskvalitet, Agile Cloud.
Kandidatpresentasjon, Kampanjeside.

Eivind Rindal
Kampsaker: Samlokalisering rundt Gløshaugen-Øya, Forskerlinje på flere studieprogram, samarbeid med næringsliv.
Kandidatpresentasjon, Kampanjeside.

Haakon Utby
Kampsaker: Nytt idrettsbygg, Samlokalisering på studentenes vilkår, utdanningskvalitet, ForVei for alle.
Kandidatpresentasjon, Kampanjeside.

Line Willersrud
Kampsaker: Styrke referansegruppene, miljøbevisst universitet, større fokus på pedagogiske kvaliteter, samlokalisering (positiv til by-sentrert løsning).
Kandidatpresentasjon, Kampanjeside.

Merete Falck
Kampsaker: Samlokalisering (på studentenes vilkår), Utdanningskvalitet, Enklere utveksling, Tilrettelegging.
Kandidatpresentasjon, Kampanjeside.[0]: Informasjon om kampsaker er hentet ut i fra kandidatenes presentasjoner og deres kampanjesider.

No comments:

Post a Comment