Thursday, April 11, 2013

Hva er et styrevalg?

Vår, valg. Begge disse ordene begynner på «v». Er det en tilfeldighet? Trolig. For selv om en på tysk kan si «Fruehling ist die unentschlossenste Jahreszeit»0 har det ikke noe som helst med saken å gjøre. Saken er nemlig at det 15. til 22. april1 er valg til NTNU-styret2. NTNUs styre er det øverste beslutningsorganet på NTNU3 og «tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter.»4 Det er med andre ord toppen av den administrative matkjeden ved NTNU.5

Universitetsstyret på NTNU består av elleve6 medlemmer, hvorav to er studenter4 som velges for ett år av gangen i et valg som avholdes rundt omkring disse tider der alle studentene ved NTNU kan stemme. Studentene ved NTNU har ikke så mye de skulle sagt angående de ni andre medlemmene4, men ut i fra valgoppslutningen de siste 5 årene sier de ikke så mye om valget av de to studentrepresentantene heller.

    Valgoppslutning i styrevalget ved NTNU, 2008-2012.
  • 2012: 20,3 %7
  • 2011: 20,6 %8
  • 2010: 9,97 %9
  • 2009: ? 10
  • 2008: 16,42 %11

Uavhengig av valgoppslutning er det de to kandidatene som har flest stemmer blant sitt kjønn som vinner og får muligheten til å ta et helt års betalt permisjon fra studiene sine. Deres posisjon som demokratisk innvalgte representanter svekkes ikke av lav oppslutning; det tar ikke systemet høyde for.

Hva gjør disse studentvalgte styremedlemmene (heretter styrerepresentantene)? Jeg er glad for at du spurte. Stillingen som studentrepresentant i NTNU-styret er en en tredjedels-stilling og går i hovedsak ut på at man deltar på – og forbereder seg til – de ti årlige styremøtene som hver varer i cirka fem timer12. Å forberede seg til et styremøte gjøres ved å lese sakspapirene og å prate med personer som har «inngående kunnskap» om sakene. Det er vanlig at styrerepresentantene fungerer som konsulenter for Studenttinget i de resterende to tredjedelene av tiden deres, men det er ikke noe tvang. Det virker som om det er normen, da Studenttinget har vedtatt egne stillingsinstrukser for «Styrerepresentantene».13

Nå vet du hva oppstyret handler om i hvert fall. Føler du deg ekstra engasjert kan du jo minne deg selv på å sjekke ut styrevalg.no i løpet av uke 16 og avgi din stemme i valget.[0]: Ble jeg fortalt av en tysk person.
[1]: Når den tid kommer kan du avgi din stemme gjennom NTNUs valgweb, som kan nås gjennom styrevalg.no.
[2]: Hendelsen er også kjent som «Valg til NTNUs styre», «Styrevalg», «Hvem skal sjefe over rektor?», «NTNU Styrevalg», «Styrevalg NTNU» og «Valg til NTNU-styret». Kjært barn har mange navn, altså.
[3]: http://www.studenttinget.no/wp-content/uploads/2013/01/PM-Offentliggj%C3%B8ring-av-kandidatene.pdf
[4]: http://www.ntnu.no/adm/styret
[5]: http://www.ntnu.no/organisasjonskart
[6]: 11
[7]: http://old.studenttinget.no/en/node/2467
[8]: http://old.studenttinget.no/en/node/1481
[9]: http://old.studenttinget.no/en/node/1248
[10]: http://old.studenttinget.no/en/node/888
[11]: http://old.studenttinget.no/en/node/327
[12]: Lunsj er inkludert.
[13]: linje 209, http://www.studenttinget.no/wp-content/uploads/2013/02/Stillingsinstruks-for-Studenttinget-NTNU.pdf

No comments:

Post a Comment